Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư Tự động hóa tháng 06/2020

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Tự Động Hóa MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng và dự trù vật tư hạng mục Tự động hóa của các dự án - Chịu trách nhiệm về mảng điện Công nghiệp, điện tự động hóa của Công ty - Thiết kế mạch điện điều khiển

Tuyển dụng Kỹ sư Cấp thoát nước tháng 06/2020

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Cấp thoát nước MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phụ trách triển khai bản vẽ thi công, bóc khối lượng, đặt vật tư thiết bị gia công cho các dự án. - Phụ trách thi công lắp đặt và hồ sơ hoàn thiện các dự án thi công. - Hỗ trợ thiết kế, hồ sơ thầu và