Bảo trì, sửa chữa

Ngoài dịch vụ cung cấp hệ thống các sản phẩm, thiết kế công nghệ, thi công lắp đặt, chúng tôi cung cấp dịch vụ Bảo t rì và sửa chữa thiết bị nhằm đảm bảo thiết bị vận hành trơn tru, an toàn khi sử dụng.
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí là ngành hết sức quan trọng cho nền công nghiệp. Nó đảm bảo cho máy móc, trang thiết bị hoạt động liên tục, hiệu quả, đáng tin cậy. Do đó, bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào có hoạt động sản xuất đều phải có đội ngũ kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa. Nhân viên bảo trì và sửa chữa cơ khí có nhiệm vụ kiểm tra, lập kế hoạch và thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa các loại máy móc trang thiết bị cơ khí nhằm tối ưu hóa hoạt động của máy.