(Tiếng Việt)

Thông tin công nghệ

Westerntech Việt Nam

Bãi lọc trồng cây – Wetland

Bãi lọc ngầm trồng cây gần được biết đến trên thế giới như một giải pháp công nghệ mới, xử lý nước thải với hiệu suất cao, chi phí thấp và ổn định, ngày càng được áp dụng rộng rãi. Công nghệ này được dùng để xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên và được sử dụng rộng rãi trong xử

Vi sinh vật xử lý nước thải như thế nào?

Trong nước thải chứa rất nhiều chất ô nhiễm hữu cơ, nhưng tại sao vi sinh vật lại có thể xử lý được??? Xử lý nước thải là quá trình sinh học, mà ở đó nhà máy xử lý nước thải giống một “vườn thú” vi sinh- ngôi nhà của vi sinh. Ở đây, vi sinh vật sẽ bẻ gãy cấu trúc phức tạp của các hợp chất
Trang 1 trên 3123